Hi!
Mijn naam is Eefje

CEO | FOUNDER

- Passie: De toekomst van organisaties, waardecreatie en nieuwe manieren van werken en co-creatie
- Is in de game om: opnieuw uit te vinden hoe organisaties waarde creëren
- Motto: Kom uit je comfort zone, dat is waar magie ontstaat

TRACKRECORD

Eefje heeft 16 jaar ervaring op het gebied van strategie, organisatieverandering en marketing. Voor het oprichten van Stay Future Proof werkte Eefje 12 jaar in verschillende managementfuncties bij ING en was zij 3,5 jaar managing director bij Business Models Inc, een internationaal strategie bureau.

Start designing the future?