Over ons

________________________
Old ways won't open new doors

"We kijken altijd vooruit om barrières te slechten en betere waardecreatie te realiseren."

Stay Future Proof

ONZE MISSIE

We willen de lat hoger leggen en een wereld van betere waardecreatie creëren. We omarmen ieder initiatief dat hieraan bijdraagt.

ONZE VISIE

Bedrijven, instituten en teams in staat stellen in te spelen op veranderende behoeften door gebruik te maken van nieuwe mogelijkheden in een voortdurend veranderende wereld. Teams helpen om ongoing de beste, gevalideerde en schaalbare oplossingen voor hun klanten te bieden en zo hun financiële gezondheid en duurzaamheid te garanderen.

De uitdaging die we zien

De uitdaging die we zien

Organisaties hebben vaak niet de competenties om veranderingen in een dynamische wereld te signaleren en in hun voordeel te gebruiken. Focus op het in stand houden van het bestaande business model en het ontbreken van een duidelijke en gedeelde visie, maakt organisaties stuurloos in een turbulente context. Door oude structuren kunnen organisaties niet reageren op nieuwe mogelijkheden om waarde te creëren. Het resultaat is dat deze organisaties niet langer de beste oplossing leveren voor de behoeften van hun klanten waardoor zij op lange termijn hun relevantie en dus business verliezen aan partijen die hier wel toe in staat zijn. De time-to-market is te laag.

WAT WIJ DOEN

Met een bewezen gestructureerde aanpak laten we je zien hoe toekomstige waarde creatie wordt gerealiseerd in een continu veranderende wereld. Hoe je als organisatie kunt zoeken naar nieuwe waarde proposities en business modellen naast het runnen van de bestaande business. Daarbij implementeren we de mindset, competenties en organisatiestructuur om continu voorop te lopen.
Strategie ontwerp 90%
Business model innovatie 80%
Business transformatie 80%
Team sessies & masterclasses 55%
ONZE WERKWIJZE
Wij zijn ervan overtuigd dat de kennis om waarde te creëren aanwezig is binnen jullie organisatie en ook daar verder moet worden uitgebouwd. Wij werken daarom altijd in co-creatie met jullie als klant. Kennis en kunde die ontbreekt brengen we in waar nodig. Door middel van Design Thinking en Lean start-up methodologie werken we snel aan concrete bedrijfsresultaten. We geloven niet in uurtarieven, maar wel in het stap voor stap leveren van resultaten die jullie als team succesvol maken. Dit succes creëert ruimte en vertrouwen binnen de organisatie om deze nieuwe manier van werken en mindset te omarmen. Wij werken visueel, in multidisciplinaire teams en we bieden de tools om snel een beter klantinzicht te krijgen, een beter inzicht te krijgen in nieuwe mogelijkheden en deze te vertalen naar jullie bedrijf.

DESIGN THE FUTURE

INNOVEER JE STRATEGIE