Blog

Executie en innovatie samen in één bed

Gaan innovatie en executie samen?

Start-ups zijn meesters in innovatie en het zoeken naar nieuwe business modellen. Waar corporate organisaties meesters in uitvoering zijn. Het schalen van een bedrijf is echter een zware klus voor veel start-ups en innovatie is een moeilijke zaak voor bijna alle bestaande bedrijven. Waarom is het zo moeilijk om beide disciplines onder de knie te krijgen?

 

Stervende business modellen

De houdbaarheid van business modellen wordt korter en korter als gevolg van veranderende klantbehoeften en nieuwe mogelijkheden om op een meer relevante manier waarde te leveren. Vaak gedreven door digitale transformatie en vernieuwde ecosystemen. Om relevant te blijven als organisatie en om de financiële gezondheid te waarborgen, moet de focus – naast de executie van de huidige business – liggen op het zoeken naar nieuwe manieren van waarde creatie. Kortom, je moet je richten op beide aspecten om ‘future proof’ te blijven.

De praktijk leert echter dat veel organisaties moeite hebben om beide te doen. Begrijpelijk als je je bedenkt dat beide disciplines geheel andere regels en competenties vereisen. Waar executie vraagt om een strakke en foutloze uitvoering van operationele processen om te leveren wat er is beloofd, vraagt het zoeken naar nieuwe manieren van waarde creatie om trial en error, nieuwe inzichten op doen, snel itereren en deze inzichten vertalen naar proposities en business modellen die een fit hebben met de markt.

Hoe gaan innovatie en executie samen?

Hoe word je goed in beide disciplines om transformatie te bereiken?

De eerste stap is om je als organisatie te realiseren dat je je op beide disciplines moet concentreren om op de lange termijn succesvol te zijn. Dit vereist het stellen van targets op beide aspecten. Naast het invoeren van doelen voor zowel de executie van het huidige business model als het zoeken naar nieuwe manieren om waarde te creëren, moet je ook middelen vrijmaken voor zowel uitvoering als innovatie. Als je geen resources reserveert voor het zoeken naar nieuwe waarde creatie, krijgt de de running business altijd prioriteit op de backlog van de organisatie. Omdat dat is waar geld vandaag wordt verdiend en dat is nu het meest urgent. Maar niet voor de lange termijn. De organisatie moet investeren in het bedenken van nieuwe waarde proposities en business modellen om in de toekomst succesvol te blijven.

Organisaties zoals Google, Amazon en Bol.com hebben afzonderlijke backlogs voor de running business en het zoeken naar nieuwe proposities en business modellen. Dit om te voorkomen dat die twee met elkaar in conflict komen.

Ten tweede verschillen de competenties van de mensen die zich moeten bezighouden met de running business van de competenties van de mensen die op zoek zijn naar nieuwe manieren van waarde creatie. De eerste groep bestaat uit mensen die goed zijn in plannen en organiseren, proces gestuurd zijn, goed concepten kunnen schalen en enigszins risicomijdend zijn. De groep van innovators moet bestaan ​​uit mensen die buitengewoon nieuwsgierig zijn, een growth mindset hebben, visionair zijn, flexibel en goed in snelle iteratie en co-creatie.

Ten derde moet het management van de organisatie zich focussen op zowel de running business als op search. Een manier om dit te doen is door afzonderlijke agenda’s op te stellen voor MT meetings die zich richten op het runnen van de business versus search. Dit voorkomt dat de vergaderingen worden opgeslokt door operationele items en er geen tijd overblijft om stil te staan bij innovatie.

Last but not least moet er kruisbestuiving tussen beide disciplines zijn. Als je dit niet goed organiseert, loop je het risico dat beide disciplines elkaar niet begrijpen en elkaar gaan tegenwerken. Het is zelfs het beste om projecten in multidisciplinaire teams uit te voeren. Met mensen uit beide disciplines om ervoor te zorgen dat de innovatie goed aansluit bij de running business, dat nieuwe inzichten opgedaan in de innovatiediscipline direct kunnen worden gebruikt in de executie en dat de kennis en ervaring van de running business wordt gebruikt bij het zoeken naar nieuwe manieren om waarde te creëren.

Organisaties moeten beide disciplines beheersen om toekomstbestendig te blijven. Als je dat niet doet, zal je start-up nooit een schaalbaar business model worden. Of je (corporate) organisatie zal vandaag succesvol zijn maar zal op langere termijn niet langer de beste oplossing bieden voor de behoeften van klanten. Hierdoor verlies je op lange termijn je relevantie en dus business  aan partijen die hier wel toe in staat zijn. Kortom, je komt pas tot schaalbare nieuwe business door executie en innovatie samen in één bed te stoppen.